SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

IN PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

PODATKI O PODJETJU/PONUDNIKU

Ime podjetja: Izobraževanje Maja Zakotnik, s. p.

Sedež podjetja: Poljšica pri Podnart 14a, 4244 Podnart

Davčna številka: 36932094

Matična številka: 6343031000

Spletna stran: www.funtensetic-english.com

Elektronska pošta: maja@funtensetic-english.com 

Uradne ure: vsak dan med 9.00 in 15.00 uro razen ob sobotah, nedeljah ter praznikih.

TRR (odprt pri banki Delavska hranilnica d.d.): SI56 6100 0000 4889 632

Ponudnik ni davčni zavezanec. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnih mestih www.funtensetic-english.com ter www.funtensetic-english.thinkific.com ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja podjetje Izobraževanje, Maja Zakotnik s.p. (v nadaljnjem besedilu: podjetje/ponudnik) po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali katero od uporabnin, ne glede na to, ali gre za plačljivo oz. odplačno ali za brezplačno oz. neodplačno pridobitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik/naročnik). Pričakuje se, da je uporabnik pogoje poslovanja in uporabe, ki so naštete v nadaljevanju, prebral, razumel in sprejel.

Splošni pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe teh spletnih mest. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med uporabnikom/naročnikom ter ponudnikom/podjetjem.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike teh spletnih mest, razen če s posebnim dogovorom ni izrecno dogovorjeno drugače.

Udeležence izobraževanj in uporabnike teh spletnih mest, mlajše od 18 let, v poslovnem prometu zastopajo starši oziroma zakoniti zastopniki. Prav tako naj otroci mlajši od 18 let pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje svoje starše ali skrbnike, ki naj si preberejo te splošne pogoje.    

Spletna stran www.funtensetic-english.com je namenjena seznanjanju s storitvami ponudnika, njihovi prodaji in trženju izdelkov in storitev.

Spletna učilnica www.funtensetic-english.thinkific.com je namenjena registriranim uporabnikom, ki so kupili katerokoli izobraževalno vsebino za e-učenje angleščine od ponudnika. 

FB stran Funtensetic English with Maja je namenjena seznanjanju s storitvami ponudnika.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja ob vsakem času, brez da o tem posebej obvesti uporabnike. Ponudnik vas bo obvestil o spremembah, za katere bo presodil, da so pomembne za vas. Splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.funtensetic-english.com in zamenjajo stare.

VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE 

FunTENSEtic English™ in pripadajoča domena www.funtensetic-english.com sta varovana kot blagovni znamki po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in kot elektronska podatka za upravljanje pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Spletna stran www.funtensetic-english.com je informativne narave, spletni obiskovalci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in le za lastne potrebe.

Vse pravice nad objavljenimi dokumenti, razlagami in gradivom v pisni, avdio ali video obliki v sklopu FunTENSEtic English™ so pridržane, dokumenti in vsebine pa so zaščitene. Reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja avtorja.

Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos, razpošiljanje, javno predstavljanje ali drug način širjenja v javne in/ali komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika strani. To velja za besedilo, razlage, avdio in video vsebine, slike in vse ostale vsebine. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

S pridobitvijo vsebin (brezplačnih ali plačljivih) se uporabnik zaveže, da bo vsebine uporabljal le za lastne potrebe. Vsebina, prikazana na spletni strain www.funtensetic-english.com in v spletni učilnici www.funtensetic-english.thinkific.com se lahko prenese s spleta v nekomercialne namene, torej le za osebno oz. domačo rabo. Pri tem je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih obvestil o lastništvu. Prav tako se vsebin ne sme posredovati tretji osebi na kakršenkoli način.

To ne velja za promocijska sporočila, za katera je zaželeno, da jih uporabnik posreduje naprej.

Prepovedana je prodaja ali nadgradnja spletne strani www.funtensetic-english.com, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi le te ali ponudnika. 

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

VARSTVO OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih uporabnik vpiše na spletnih straneh podjetja Izobraževanje, Maja Zakotnik, s. p., ponudnik hrani in obdeluje za namene ohranjanja stika z uporabnikom, posredovanja učnih vsebin, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si ponudnik zabeleži prikaze na strani posameznikovih prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje zainteresiranost strank za poslana sporočila.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev ponudnik hrani (* – neobvezen podatek, ki se hrani le, če ga uporabnik navede):

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • *priimek.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke ponudnik zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Uporabnikove pravice glede njegovih osebnih podatkov pri ponudniku:

  • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo;
  • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;
  • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov;
  • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
  • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
  • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti;
  • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave;
  • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Osebne podatke posameznika ponudnik hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko uporabnik kadarkoli prekliče (kar stori s pisno zahtevo na mail maja@funtensetic-english.com  ali se odjavi sam v nogi vsakega avtomatskega sporočila) ali zahteva, da njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše iz vseh sistemov. Pri tem se zaveda, da se z računom izbrišejo vsi morebitni shranjeni dokumenti. Poleg zahteve o popolnem izbrisu lahko uporabnik kadarkoli zahteva, da ponudnik podatke dopolni ali spremeni. Podatke lahko uporabnik spremeni tudi sam kadarkoli v svojem uporabniškem računu), ter umakne soglasje za prejemanje e-sporočil.

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih podjetje hrani in obdeluje osebne podatke, bo ponudnik zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisal.

Podjetje je zelo zavezano k varovanju uporabnikove zasebnosti. Ponudnik izvaja vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Informacije so varovane na različne načine, sprejete v panogi, vključno z uporabo varnostnih ukrepov za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov, ki jih uporablja ponudnikov sistem.

Politika zasebnosti je oblikovana tako, da zagotavlja varnost in točnost osebnih podatkov, zbranih na spletnih straneh podjetja. Osebni podatki se ne delijo s tretjimi strankami.

Ponudnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki nam jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval (preko spleta, telefona ali z udeležbo na dogodkih), brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Uporabnikovih podatkov podjetje ne bo pod nobenim pogojem uporabilo brez njegovega privoljenja, jih kakorkoli posredovalo ali dalo v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Uporabnikove osebne podatke bo podjetje shranjevalo in uporabljalo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

S prijavo na e-tečaj udeleženec tečaja dovoljuje ponudniku, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

  • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja;
  • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti ponudnika;
  • za namene trženja dejavnosti ponudnika.

Ponudnik upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

POŠILJANJE PROMOCIJSKEGA IN DRUGEGA MATERIALA PO E-POŠTI

Ponudnik pošilja po e-pošti svojim tečajnikom in vsem, ki so se prijavili na e-novičke, se udeležili raznih dogodkov, brezplačnih ali plačljivih, koristili storitve ali izdelke oz. ponudniku zaupali svoj elektronski naslov iz kateregakoli razloga) obvestila in promocijski material. Če posameznik ne želi prejemati promocijskega materiala, se lahko od prejemanja odjavi sam v vsakem takšnem sporočilu. Če to iz kakršnegakoli razloga ni možno, pošljete ponudniku elektronsko sporočilo z zadevo ‘Odjava e-novičke’.

 

UPORABA SPLETNIH PIŠKOTKOV

Spletno mesto www.funtensetic-english.com s katerim upravlja Izobraževanje, Maja Zakotnik s.p., Poljšica pri Podnartu 14a, 4244 Podnart , uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje na forume), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani (npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta npr. (čas/datum dostopa, čas/datum zadnjega obiska strani, ogledov, referenc in drugi podatki). Ponudnik zbira podatke od uporabnikov interneta: identifikacijske podatke iz svoje spletne strani obiskovalcev, IP naslov in katere strani ste obiskali (ti podatki so običajni za zapise prometa na strežniku). Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Uporabljajo se piškotki WordPress, Google analytics in Jetpack. Uporabnikov IP je anonimen.

 

Ime piškotka Trajanje Namen/funkcija
ASP.NET_SessionId do zaključka seje Ta piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med ponudnikovo spletno stranjo in uporabnikovim računalnikom in je ključen za uporabo ponudnikovih storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
docdata
docid
docdate
1 leto Ti piškotki omogočajo shranjevanje podatkov, ki jih uporabnik vnese v posamezen e-obrazec. Podatki so zavarovani in šifrirani, ter dostopni le uporabniku.
BasicSettings trajen Ta piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega mesta uporabnikovi uporabi, torej jezik v katerem se mu portal prikaže.
inform 6 mesecev Ta piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih spletno mesto prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje ponudnikovega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na spletno mesto.
cookieCheck do zaključka seje Ta piškotek preveri ali ima uporabnik brskalnik omogočene spletne piškotke.
cookiesDirective
cookiesDisclosureCount
1 leto
1 dan
Ta piškotka omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajejo glede uporabe piškotkov na spletnem mestu.
__utma 2 leti Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za razlikovanje različnih uporabnikov in spletnih sej.
__utmb 30 minut Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ponovnih obiskov obiskovalca.
__utmc do zaključka seje Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ali je obiskovalec ponovno obiskal spletno mesto.
__utmz 6 mesecev Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev vira s katerega je obiskovalec prišel na spletno mesto.
Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu…

 

POGOJI POSLOVANJA

POGODBENO RAZMERJE TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:

  • pri brezplačnih vsebinah: ob obisku spletne strani ponudnika oz. ko se uporabnik prijavi na brezplačne storitve ali prenese brezplačne vsebine in ponudniku tako zaupa tudi svoje podatke. Preden vaše podatke shranimo, vas prosimo za potrditev oz. dovoljenje za pošiljanje elektronskih vsebin in obvestil z naše strani.
  • pri plačljivih vsebinah: ko uporabnik po obvestilu o uporabnini ter njeni ceni in pogojih potrdi svoj nakup s klikom na gumb ‘Potrdi plačilo’ (Paypal) ali ko nakaže znesek na TRR ponudnika in ko ponudnik naročilo oz. nakup potrdi preko elektronskega sporočila ter uporabniku pošlje izdan račun in mu omogoči dostop do kupljenih vsebin v spletni učilnici.

 

NEREGISTRIRANI UPORABNIKI oz. OBISKOVALCI:

Vsak obiskovalec spletnih mest ponudnika, še posebej pa vsak, ki naroči posebne brezplačne vsebine in nam tako zaupa svoje podatke (ime in e-naslov) se strinja z naslednjimi določili in se zavezuje:

  • da spletnih mest ponudnika ne bo uporabljal za kakršnakoli nezakonita dejanja;
  • da ne bo posegal v delovanje spletnih strani z vdorom v sistem – in tako nameščal viruse, zbiral podatke in izvajal podobna zlonamerna dejanja;
  • da ne bo objavljal žaljive, ponižujoče, sovražne, diskriminatorne ali seksualne vsebine;
  • da ne bo kopiral, objavljal ali na kakršenkoli drug način posredoval informacij o drugih uporabnikih tretji osebi, če za to ne pridobi njhovega dovoljenja. To vključuje zaupne informacije kot so elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko in vse podobne podatke. Komentarje in objave drugih uporabnikov ne bo objavljal zunaj spletne skupnosti FunTENSEtic English™;
  • da ne bo ”zalezoval”, grozil ali kakorkoli nadlegoval drugih registriranih uporabnikov;
  • da spletnih strani ne bo uporabljal za kakršnekoli oglaševalske aktivnosti;
  • da spletnih strani ne bo uporabljal za raziskavo trga za konkurenčna podjetja (za kakršnokoli raziskavo, ki bi zbirala podatke na teh spletnih straneh in njenih uporabnikih, mora pridobiti pisno dovoljenje ponudnika);
  • da je dolžan obvestiti ponudnika, če bo na spletnih straneh opazil karkoli, kar krši te pogoje poslovanja.

Od prejemanja elektronskih sporočil s strani ponudnika se vsak lahko kadarkoli sam odjavi.

 

REGISTRIRANI UPORABNIKI oz. KUPCI:

Za razliko od obiskovalcev/neregistriranih uporabnikov na spletni strani, so registrirani uporabniki kupci spletnih tečajev, ki se prijavijo na spletni strani www.funtensetic-english.thinkific.com (v nadaljevanju spletna učilnica) in si ustvarijo svoj uporabniški račun (v nadaljevanju besedila: račun). V spletni učilnici uporabnik s prijavo dostopa do vseh kupljenih vsebin. S svojim računom upravlja sam, dostop do vsebin je omogočen vse dni v letu 24 ur na dan, razen v primeru tehničnih težav, omenjenih kasneje v tem dokumentu.

Ponudnik ni dolžan sprejeti vsakega kot registriranega uporabnika in lahko katerikoli uporabniški račun zapre kadarkoli, če pride do suma zlorabe teh pogojev poslovanja. Račun je zaprt, dokler zadeva ni razrešena.

Registrirani uporabniki so del spletne skupnosti FunTENSEtic EnglishTM. Vsaka skupnost deluje najbolje, če sledi določenim pravilom in smernicam. Zato se vsak registrirani uporabnik strinja s pravili za dobro delovanje in sodelovanje spletne skupnosti.

Strinja in zavezuje se:

  • da spletne strani funtensetic-english.com in spletne učilnice www.funtensetic-english.thinkific.com ne bo uporabljal za kakršnakoli nezakonita dejanja;
  • da so vse pravice nad dokumenti, avdio in video posnetki na spletnih straneh FunTENSEtic English™ pridržane. Posredovanje vsebin, ki jih je registrirani uporabnik prejel ob plačilu, tretji osebi na kakršenkoli način je prepovedana. Reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja avtorja. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah;
  • da mora ob registraciji oz. prijavi navesti točne in pravilne podatke;
  • da svojega uporabniškega imena in gesla ne bo delil z nikomur.

Do kupljenih vsebin v spletni učilnici lahko s svojim geslom dostopa le en uporabnik s 3-5 različnih naprav (npr. računalnik, tablica, telefon + 2 rezervni ali računalnik, računalnik, telefon + 2 rezervni), če ni dogovorjeno drugače. Če pride do prijave z več naslovov, gre za sum zlorabe gesla, zato je dostop do računa onemogočen, dokler se zadeva ne razreši. Če se potrdi sum zlorabe gesla s strani uporabnika, si ponudnik pridržuje pravico do ukinitve računa in odstopa od pogodbe brez vračila kupnine. Naprave v uporabi lahko kadarkoli ponastavimo na nove 3 naprave, če nas o tem obvestite.

  • da je za varnost svojega uporabniškega imena in gesla odgovoren sam. Podjetje/ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo povzročeno zaradi zlorabe gesla oz. nepooblaščene rabe uporabniškega računa;
  • da ne bo posegal v delovanje spletnih strani z vdorom v sistem – in tako nameščal viruse, zbiral podatke in izvajal podobna zlonamerna dejanja;
  • da ne bo objavljal žaljive, ponižujoče, sovražne, diskriminatorne ali seksualne vsebine;
  • da ne bo kopiral, objavljal ali na kakršenkoli drug način posredoval informacij o drugih uporabnikih tretji osebi, če za to ne pridobi njhovega dovoljenja. To vključuje zaupne informacije kot so elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko in vse podobne podatke. Komentarje in objave drugih uporabnikov ne bo objavljal zunaj spletne skupnosti FunTENSEtic English™;
  • da ne bo ”zalezoval”, grozil ali kakorkoli nadlegoval drugih registriranih uporabnikov;
  • da spletnih strani ne bo uporabljal za kakršnekoli oglaševalske aktivnosti;
  • da spletnih strani ne bo uporabljal za raziskavo trga za konkurenčna podjetja (za kakršnokoli raziskavo, ki bi zbirala podatke na teh spletnih straneh in njenih uporabnikih, mora pridobiti pisno dovoljenje ponudnika);
  • da je dolžan obvestiti ponudnika, če bo na spletnih straneh opazil karkoli, kar krši te pogoje poslovanja;
  • da, če ponudnik pri uporabniku ugotovi kršitev teh pravil ali drugih pogojev poslovanja, si ponudnik pridržuje pravico do takojšnje ukinitve računa in odstopa od pogodbe brez vračila kupnine.

 

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJA IN E-TEČAJE, CENA TER PLAČILNI POGOJI

Kot prijava na izobraževanje se šteje nakup e-tečaja (v primeru obročnega plačila je to plačilo 1. obroka), ki mu sledi potrditev s strani ponudnika. Po opravljenem plačilu nas o tem obvestite in nam pošljite svoje podatke preko elektronske pošte. Ko je naročilo potrjeno in uporabnik prejme račun ter dostop do kupljenih vsebin, postane registrirani uporabnik oz. kupec.

Nakup je možen:

  1. Preko plačilnega sistema PayPal (tudi možnost nakupa s kreditno oz. plačilno kartico)
  2. Z bančnim nakazilom na transakcijski račun (= spletna banka, položnica, UPN obrazec)

CENE izobraževanj in e-tečajev so objavljene na spletnem mestu www.funtensetic-english.com. V primeru izredne ponudbe ponudnik upošteva dogovorjeno ceno ob izstavitvi računa. Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR), DDV ni obračunan, ker ponudnik ni davčni zavezanec.

Račun (potrdilo o plačilu) ter dostop do kupljenih vsebin uporabnik prejme takoj ali najkasneje v roku 2 delovnih dni od prejema nakazila oz. poslanega sporočila s strani uporabnika z obvestilom o nakupu.

Vedno veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …), ki so aktualne na dan nakupa. Popusti se med seboj ne seštevajo, razen kadar je to izrecno navedeno.

Pri nekaterih produktih je možno tako plačilo na obroke kot tudi v enkratnem znesku.

 

OBROČNO ODPLAČEVANJE:

Po prvem plačilu obroka prejmete  izdan račun za celotno vrednost  Velikega e-tečaja, dostop do spletne učilnice ter vsa navodila za učenje. S tem se zavežete tudi k rednemu plačilu vseh ostalih obrokov. Nato boste vsak naslednji mesec ( do 10. v mesecu) prejeli opomnik, ki vas spomni, da vam zapade redni mesečni obrok z valuto 15. v tekočem mesecu (za plačilo preko paypala plačujete obroke glede na datum prvega obroka).
V primeru, da vašega nakazila do 20. v mesecu ne prejmemo na poslovni TRR račun, vam pošljemo 1. opomnik za neplačan obrok, s katerim vas ponovno spomnimo, da ga poravnate še v tekočem mesecu. 
Plačevanje mesečnih obrokov ni smatrano kot mesečna uporabnina, temveč kot obrok plačila za Veliki e-tečaj. Zato pričakujemo redno plačevanje mesečnih obrokov. V primeru obročnega plačevanja preko Paypala poskrbite za dovolj sredstev na računu, preden redni obrok zapade v plačilo.
V primeru, da iz kakršnegakoli razloga ne boste mogli plačati naslednjih obrokov preko Paypala, nakažite obroke direktno na poslovni TRR in nas  o tem obvestite preko e-pošte.

Če obrok ni plačan v dogovorjenem roku, uporabnik prejme nekaj opomnikov za zamujeni obrok, ki ga poravna najkasneje skupaj z naslednjim obrokom, to je 15. v naslednjem mesecu. Dokler zapadle obveznosti niso poravnane, se dostop do e-tečaja začasno onemogoči. Če do konca obročnega obdobja (datum zadnjega obroka) znesek ni plačan v celoti in se ne dogovorimo drugače, lahko ponudnik terja kupca za zapadle obroke ali prekine pogodbo brez vračila vplačanih zneskov, vsi do takrat vplačani obroki pa zapadejo. 

 

VRAČILO VPLAČANEGA ZNESKA

Vračilo celotne kupnine oz. vplačanega zneska za Veliki e-tečaj je možno v roku 8 dni od nakupa oz. od prejema dostopa do spletne učilnice, saj ponudnik predvideva, da je uporabnik v tem času e-tečaj že pregledal in preizkusil. Svoje odločitve nam uporabnik ni dolžan razlagati ali opravičevati.

Po 8 dneh vračilo iz kateregakoli vzroka (razen v primeru tehničnih težav s strani ponudnika, ki bi daljši čas onemogočale dostop do spletne učilnice) ni več možno. Vračilo kupnine za manjše tečaje (do 80 eur) ni možno, razen v primeru tehničnih težav s strani ponudnika, ki bi daljši čas onemogočale dostop do spletne učilnice.

 

 

IZOBRAŽEVANJA IN E-TEČAJI

Pod prej omenjenimi pogoji uporabnik oziroma kupec prejme potrdilo o plačilu/račun in dostop do spletne učilnice oz. kupljenega e-tečaja. Uporabnik s plačilom storitve oz. izdelka potrdi, da se strinja s pogoji poslovanja, ki so navedeni v tem dokumentu.

Cena e-tečaja vključuje dostop do spletne učilnice in e-gradiv, izvedbo izobraževanja, po želji tudi potrdilo o udeležbi, spletno pomoč (pri tehnologiji) ter pomoč in vodstvo pri vsebini e-tečaja (v obsegu in na način, ki je določen pri posameznem tečaju).

Praviloma ponudnik omogoča dostop za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih bo ponudnik poskrbel, da bo uporabnik o motnjah obveščen do tri dni pred začetkom del.

Dostop do kupljenih vsebin v spletni učilnici ima uporabnik toliko časa, kot je navedeno ob posameznem e-tečaju. Če ni posebej navedeno, je dostop časovno neomejen.

Uporabnik je dolžan hraniti in varovati vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo spletne učilnice in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati. Dolžan je uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Predvideno je, da uporabnik do e-tečajev dostopa iz 3 do največ 5 različnih naprav (npr. računalnik, telefon, tablica + 2 za rezervo). Če sistem zazna prijavo iz več naprav, gre v za sum zlorabe gesla oz. kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika – lastnika gesla. V tem primeru je dostop do uporabniškega računa in vsebin onemogočen, dokler se zadeva ne razreši.

Želim si, da ne glede na okoliščine, zadevo razrešimo v obojestransko zadovoljstvo. Če se potrdi sum zlorabe s strani uporabnika in se ne dogovorimo drugače, si ponudnik pridružuje pravico do ukinitve računa v spletni učilnici brez vračila kupnine.

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji v tem dokumentu.

 

ODPOVED IZVEDBE TEČAJA ALI SPREMEMBA TERMINA TEČAJA

Velja le za posebna srečanja v živo preko spleta (ne velja za e-tečaje, kjer ima uporabnik dostop do vsebin 24/7): Ob premajhnem številu prijav na tečaj si ponudnik pridržuje pravico do odpovedi izvedbe tečaja. Ponudnik prijavljene osebe o odpovedi obvesti vsaj 3 delovne dni pred pričetkom tečaja in jim vrne vplačani znesek. V izjemnih primerih naknadnih odpovedi je možna tudi odpoved zadnji dan pred pričetkom oz. na dan pričetka tečaja.

V primeru premajhnega števila prejetih prijav ali nastopa izrednih razmer (npr. bolezni predavatelja) si ponudnik pridržuje pravico za spremembo terminov izobraževanja. V primeru morebitne prestavitve terminov vse prijavljene  ponudnik obvesti o spremembi.

 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

 Ponudnik si prizadeva zagotavljati kar najbolj točne in ažurne podatke, ker pa se vsebina pogosto spreminja, si pridržuje pravico spreminjanja vsebine in dopušča možnost napak pri vnosu podatkov. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletnih mestih www.funtensetic-english.com ter www.funtensetic-english.thinkific.com ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja podjetje Izobraževanje, Maja Zakotnik s.p. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih mest. Spletni obiskovalci oziroma uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ponudnik ne odgovarja za slabo delovanje ali nedelovanje spletnih mest, www.funtensetic-english.com in www.funtensetic-english.thinkific.com, zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ali zaradi motenj, ki so posledica višje sile. Ponudnik tudi ne odgovarja za uporabnikovo izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletnih mest www.funtensetic-english.com in www.funtensetic-english.thinkific.com. Se bo pa ponudnik vedno trudil vse nevšečnosti odpraviti v najkrajšem možnem času.

Ponudnik ne odgovarja za delovanje plačilnega sistema Paypal, kakor tudi ne za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi uporabe ali v zvezi z uporabo tega plačilnega sistema.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih informacij in vsebin dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih vsebin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh. S ponudnikove strani prejme uporabnik ves potreben material, pomoč, podporo in znanje za dosego zastavljenih ciljev, odgovornost za dosego pa nosi uporabnik sam.

V primeru morebitnega nezadovoljstva nad rezultati, mora tečajnik predložiti vse materiale (rešene vaje, naloge, …), ki dokazujejo, da je izpolnil vse tiste najbolj osnovne pogoje za dosego želenega cilja, ki jih izve pred ali ob začetku tečaja. Če ponudnik oceni, da je tečajnik naredil vse potrebno in kljub temu ni dosegel želenih rezultatov, se dogovori za srečanje preko telefona ali v živo in skupaj ugotovita razlog za neuspeh. Ponudnik mu svetuje, kaj lahko naredi za svoj uspeh in mu po potrebi brezplačno podaljša dostop do e-tečaja za čas do 1 leta.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

PRITOŽBE/ZAHTEVKI

Kupec lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na ponudnikov naslov ali mail.

Ponudnik stremi k temu, da so tečajniki oz. kupci zadovoljni z vsemi njihovimi storitvami na vseh nivojih. Kakršnekoli spore ali nevšečnosti bo reševal sporazumno in na pozitiven način. Ponudnik bo vedno upošteval mnenja in pritožbe kupcev. Verjame v kvaliteto svojih storitev, zato bo v primeru nezadovoljstva kupca storil vse, kar je v njegovi moči, da bo le ta zadovoljen.

Vse komentarje, pohvale, pritožbe in pripombe ponudnik sprejema na elektronski naslov: maja@funtensetic-english.com.

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke oz. storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Spore ponudnik najraje rešuje na miren način in brez vpletanja pravnih organov. V primeru, da to ni mogoče, je za to pristojno okrajno sodišče.

 

 

 KONČNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji veljajo od ­­4.6.2018 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.